اخبار و رویدادها: جایگاه دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی ISC سال 2021

جایگاه دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی ISC سال 2021
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰- ۱۰:۲۳:۵۷

جایگاه دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی ISC سال 2021

دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی ISC سال 2021 در رده ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ جهانی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناور (ISC)، دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی ISC سال 2021 در رده ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ جهانی قرار گرفت.

دکتر محمدجواد دهقانی، رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: رتبه بندی جهانی ISC یکی از نظام های رتبه بندی است که برای اولین بار در سال 2018 توسط گروه رتبه بندیISC  و براساس تجربه 10 ساله در رتبه بندی دانشگاه ها و به منظور مقایسه حرکت علمی و عملکرد دانشگاه های کشور در جهان اسلام و دنیا صورت گرفته است.

دهقانی افزود: از دانشگاه های صنعتی 9 دانشگاه شامل: دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی شاهرود، صنعتی سهند و صنعتی شیراز در این نظام رتبه بندی قرار گرفتند.

 دهقانی همچنین گفت: در رتبه بندی جهانی ISC سال 2021 تعداد 2300 دانشگاه از 107 کشور و 6 قاره جهان حضور داشته که از ایران تعداد 51 دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند و در میان دانشگاه های برتر کشورهای اسلامی، عربستان سعودی با بهترین رتبه 139، مصر در بازه 400-351، مالزی و ایران در بازه 450-401، بهترین رتبه جهانی را کسب نموده اند.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین دستاوردهای رتبه بندی جهانی، ایجاد یک پایگاه داده از جزئیات کامل اطلاعات علمی و پژوهشی کشورها و دانشگاه های تراز اول دنیا است که در نتیجه آن امکان برنامه ریزی و تهیه نقشه راه، به منظور دستیابی به اهداف و چشم انداز کشور و نیز دانشگاه های کشور در سطح بین المللی وجود خواهد داشت.

دهقانی ادامه داد: "رتبه بندی جهانی " ISC به منظور رتبه بندی دانشگاه های جهان در معیارهای خود، مهم ترین مأموریت دانشگاه ها که عبارتند از: پژوهش، آموزش، نوآوری و فعالیت های بین المللی را در نظر می گیرد و بر این اساس دانشگاه ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

وی ادامه داد: موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)  به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در معیارهای خود، مهم‌ترین مأموریت دانشگاه‌ها که عبارتند از پژوهش (با وزن 60 درصد)، آموزش (با وزن 10 درصد)، نوآوری (با وزن 15 درصد) و فعالیت‌های بین‌المللی (با وزن 15 درصد) را در نظر می‌گیرد و بر این اساس دانشگاه‌های کشورهای اسلامی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.

 photo_2022-02-16_10-22-21

12345