اخبار و رویدادها: اطلاعیه روابط عمومی (42): شرایط و فرم پیشنهاد قیمت مزایده خودروهای دانشگاه

اطلاعیه روابط عمومی (42): شرایط و فرم پیشنهاد قیمت مزایده خودروهای دانشگاه
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰- ۱۰:۲۵:۰۵شرایط و فرم پیشنهاد قیمت مزایده خودروهای دانشگاه

شرایط و فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 

شرایط و فرم پیشنهاد قیمت مزایده خودروهای دانشگاه

شرایط و فرم پیشنهاد قیمت

12345