اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (149): کارگاه آموزشی بهره مندی از LMS برای اساتید دانشگاه

اطلاعیه آموزشی (149): کارگاه آموزشی بهره مندی از LMS برای اساتید دانشگاه
شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰- ۱۲:۲۶:۲۸آموزش عالي با بهره گيري از سامانه آموزش مجازي ـ معرفي قابليت هاي نوين سامانه آموزش مجازي دانشگاه

به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي ميرساند معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه كارگاه آموزشي با عنوان " آموزش عالي با بهره گيري از سامانه آموزش مجازي ـ معرفي قابليت هاي نوين سامانه آموزش مجازي دانشگاه " روز سه شنبه (19/11/1400 ) ساعت 30 : 18 از طريق سامانه lms به صورت مجازي برگزار خواهد شد. شايان ذكر است براي شركت كنندگان در اين كارگاه گواهينامه دوره صادر خواهد شد.

 لينك شركت در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

https://lms.shahroodut.ac.ir?m=521135355

12345