اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (150): کلاسهای درس نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در تمامی مقاطع تحصیلی تا اطلاع ثانوی از طریق LMS

اطلاعیه آموزشی (150): کلاسهای درس نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در تمامی مقاطع تحصیلی تا اطلاع ثانوی از طریق LMS
شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰- ۱۷:۰۳:۲۶12345