اخبار و رويدادها: گزارش تصویری عقد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی شاهرود و مجمع شهری بیارجمند

گزارش تصویری عقد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی شاهرود و مجمع شهری بیارجمند
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰- ۱۲:۲۶:۲۱عقد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی شاهرود و مجمع شهری بیارجمند

12345