اخبار و رویدادها: راه اندازی نشریه هیدرولیک و مهندسی آب توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن هیدرولیک ایران

راه اندازی نشریه هیدرولیک و مهندسی آب توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن هیدرولیک ایران
چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰- ۱۳:۳۹:۵۷

راه اندازی نشریه هیدرولیک و مهندسی آب توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن هیدرولیک ایران

دکتر صمد امامقلی زاده دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود از راه اندازی نشریه Journal of Hydraulic and Water Engineering (JHWE)  مشترکا توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن هیدرولیک ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، نشریه Journal of Hydraulic and Water Engineering (JHWE)  مشترکا توسط این دانشگاه و انجمن هیدرولیک ایران و به سردبیری دکتر فتحتی مقدم، استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز و به مدیر مسئولی دکتر صمد امامقلی زاده دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود راه اندازی شد.

دکتر امامقلی زاده عضو هیات تحریریه این نشریه، با توجه به به روند رو به رشد پژوهش های علمی در زمینه های مختلف مهندسی عمران و مهندسی آب، گفت: تولید دانش کشور در این زمینه از ابعاد قابل ملاحظه ای برخوردار شده است. لذا به منظور ارج نهادن به تلاش پژوهشگران ارجمند و برای پاسخ گویی به بخشی از نیاز کشور و در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران و به ‌منظور به اشتراک گذاردن آخرین یافته‌های علمی خود در ارتباط با هیدرولیک و مهندسی آب اقدام به راه اندازی این نشریه شده است.

این نشریه به ‏صورت دوفصلنامه با محورهای تخصصی هیدرولیک،  مدیریت منابع آب، هیدرولوژی، مهندسی رودخانه، رسوبگذاری و رسوزدایی از مخازن سدها،آب های سطحی،آب های زیرزمینی، آبیاری و زهکشی، آب و خاک، مهندسی محیط زیست، کیفیت آب آماده دریافت مقالات پژوهشگران می باشد.

لازم به ذکر است؛ با توجه به انگلیسی بودن نشریه،  از اساتید مطرح خارجی و داخلی به عنوان عضو هیات تحریه در این نشریه استفاده گردید.

800_9

12345