اخبار و رویدادها: اطلاعیه روابط عمومی (40) : درخواست اطلاع رسني در خصوص برگزاري انتخاب پژوهشگران برجسته جوان جايزه ابوريحان

اطلاعیه روابط عمومی (40) : درخواست اطلاع رسني در خصوص برگزاري انتخاب پژوهشگران برجسته جوان جايزه ابوريحان
چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰- ۱۲:۴۱:۲۱درخواست اطلاع رسني در خصوص برگزاري انتخاب پژوهشگران برجسته جوان جايزه ابوريحان

فراخوان جایزه ابوریحان 

آئین نامه انتخاب پژوهشگر برتر جوان

12345