اخبار و رویدادها: تمید سنوات ترم 4002

تمید سنوات ترم 4002
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰- ۰۸:۵۸:۳۹روش تمدید سنوات برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان ارشد ودکتری:
1-دانشجویان ارشد که ترم آینده ترم 5می باشند(ترمی که بدون احتساب سنوات حذف کرده اید،شمارش نمی شود)،می بایست فرم ورد تمدید سنوات را پرکرده،امضا کنند و برای استاد راهنما ارسال کنند تا استاد راهنما بعد از امضا، برای آموزش ارسال کنند(تا رسیدن آن به دست آموزش پیگیر باشید)
2-دانشجویان ارشد که ترم آینده ترم 6 آنها می شود، می بایست درخواست تمدید سنوات خود را در قسمت پیشخوان خدمت سیستم گلستان ارسال کنند تا استاد راهنما تایید کند.(تا تایید استاد راهنما پیگیر باشید)
3-دانشجویان ارشد که ترم آینده ترم ۷ آنها یا بالاتر محسوب می شود، و دانشجویان دکتری که ترم بعدی آنها ترم ۱۱ آنها یا بالاتر محسوب می شود می بایست درخواست افزایش سنوات خود را در سایت کمیسیون موارد خاص ثبت کنند.(برای این منظور می بایست فرم گزارش پیشرفت تحصیلی (ممهور به به مهر دانشکده) خود را در سامانه کمیسیون آپلود کنند)
نکته: دانشجویانی که نیاز به فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دارند، می بایست فرم ورد آن را تکمیل و امضا کرده، سپس برای استاد راهنما امضا کرده تا ایشان بعد از امضا برای تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به دست آموزش برسانند. و بعد از تصویب میتوانند این فرم را از آموزش گرفته و در سامانه کمیسیون آپلود کنند.
4-دانشجویان دکتری که ترم آینده ترم 6 آنها محسوب می شود ولی موفق به دفاع از پروپوزال نشده اند، می بایست فرم تمدید سنوات ترم 6 دکتری را امضا کرده و بعد از امضای استاد راهنما به دست آموزش برسانند تا در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بررسی شود.
5-دانشجویان دکتری که پایان نامه را اخذ نموده اند لازم است هرترم نسبت به تکمیل گزارش پیشرفت و دریافت تاییدیه استاد راهنما و مدیرگروه اقدام وبعداز تایید به آموزش ارسال گردد بدیهی است سرترم دانشجویان مذکور درصورت داشتن گزارش پیشرفت،تا قبل ازترم 11توسط دانشکده بازخواهد شد.

12345