اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی (137):اطلاعيه پذيرش بدون آزمون ارشد 1401

اطلاعیه آموزشی (137):اطلاعيه پذيرش بدون آزمون ارشد 1401
شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰- ۱۳:۰۸:۳۷به اطلاع مي رساند، دانشگاه صنعتي شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد، براي سال تحصيلي 1402-1401 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد. شيوه نامه اجرايي، رشته هاي موجود و همچنين اطلاعيه پذيرش پيوست اين خبر مي باشد.

رشته گرایش های دانشگاه 1400

شته گرایش هاشیوه نامه اجرائی پذیرش شرايط استفاده از تسهيلات رتبه اولي و ممتازين جهت ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر (2)

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون 1401 (1)

12345