اخبار و رویدادها: نمایه شدن نشریه Journal of Mining and Environment دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک در پایگاه معتبر بین المللی Scopus

نمایه شدن نشریه Journal of Mining and Environment دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک در پایگاه معتبر بین المللی Scopus
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰- ۰۸:۲۹:۳۰

نمایه شدن نشریه Journal of Mining and Environment دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک در پایگاه معتبر بین المللی Scopus

نشریه Journal of Mining and Environment دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 2021 موفق به کسب نمایه در پایگاه معتبر بین المللی Scopus گردید.

نشریه Journal of Mining and Environment دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 2021 موفق به کسب نمایه در پایگاه معتبر بین المللی Scopus گردید.  نشریه Journal of Mining and Environment دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک این دانشگاه به سردبیری دکتر محمد عطایی در سال 2021 با انجام یک کار گروهی دقیق و کامل، موفق به کسب نمایه در پایگاه معتبر بین المللی Scopus گردید. لازم به ذکر است، پیشتر این مجله نمایه EWOS پایگاه بین المللی Web of Science را اخذ کرده بود.

12345