اخبار و رویدادها: برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به مناسبت روز دانشجو

برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به مناسبت روز دانشجو
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰- ۱۳:۰۲:۴۰photo_2021-12-07_12-52-45

photo_2021-12-07_12-53-00photo_2021-12-07_12-53-12photo_2021-12-07_12-52-28photo_2021-12-07_12-52-34

12345