اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی (34): تمديد مهلت ثبت نام جهت شركت در ششمين جشنواره آموزشي تحصيلي جايزه ملي ايثار

اطلاعیه دانشجویی (34): تمديد مهلت ثبت نام جهت شركت در ششمين جشنواره آموزشي تحصيلي جايزه ملي ايثار
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰- ۱۲:۲۵:۲۶تمديد مهلت ثبت نام جهت شركت در ششمين جشنواره آموزشي تحصيلي جايزه ملي ايثار

به اطلاع دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر مي رساند: براي معرفي دانشجويان برتر شاهد و ايثارگر به ششمين جشنواره آموزشي تحصيلي جايزه ملي ايثار، دانشجويان پژوهشگر اين ستاد با در دست داشتن طرحهاي پژوهشي، مدارك چاپ مقالات (داخلي يا بين المللي )، ابتكارات، تاليفات و جشنواره ها حداكثر تا پايان وقت اداري 1400/9/27 كليه مدارك و فرم هاي مربوطه را در سامانه ثبت نام به آدرس  shahed.um.ac.ir  تكميل و بارگذاري نمايند.

ـ كليه دانشجويان عزيز ايثارگر متقاضي از طريق لينك قرار گرفته در آدرس اينترنتي : shahed.um.ac.ir با عنوان « ششمين جشنواره آموزش تحصيلي جايزه ملي ايثار » فرم هاي مربوطه را تكميل و بارگذاري نمايند. 

ـ جداول منحصرا با نرم افزار word تكميل شده و مستندات منحصرا بصورت pdf ارائه شود ، سپس همه جداول و مدارك مربوطه بصورت ZIP با نرم افزارهاي نسخه 2013 و يا ماقبل تهيه و ارسال گردد. 

ـ حتي المقدور مدارك از طريق سامانه بارگذاري شود ، ولي در صورت تعداد زياد و يا حجم بالاي مدارك و عدم امكان ارسال از طريق سامانه ، از طريق ايميل اداره شاهد دانشگاه فردوسي به آدرس : isar@um.ac.ir مدارك تكميلي ارسال شود. 

ـ توضيح اينكه درهرصورت ثبت نام اوليه بايد در سامانه فوق الذكر صورت گرفته باشد. 

ـ علاوه بر بارگذاري مدارك مزبور در سامانه فوق الذكر ، يك نسخه از همان اطلاعات و مدارك مربوطه توسط خود دانشجويان ( به نحو مقتضي ) در اختيار ادارات شاهد و ايثارگر آن دانشگاه قرار گيرد.  

  فرم ارزشیابی

تقاضانامه شرکت در جشنواره

دستورالعمل اجرایی ششمین جشنواره ـ اصلاحیه

 

                                                                                         اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه صنعتي شاهرود       

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

12345