اخبار و رویدادها: نشریه دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود در پایگاه بین المللی Scopus نمایه گردید.

نشریه دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود در پایگاه بین المللی Scopus نمایه گردید.
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰- ۱۲:۰۶:۲۰

نشریه دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود در پایگاه بین المللی Scopus نمایه گردید.

 نشریه Journal of Mining and Environment دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 2021 موفق به کسب نمایه در پایگاه معتبر بین المللی Scopus گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، نشریه Journal of Mining and Environment دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک این دانشگاه به سردبیری دکتر محمد عطایی و مدیر مسئولی دکتر فرهنگ سرشکی در سال 2021 با انجام یک کار گروهی دقیق و کامل، موفق به کسب نمایه در پایگاه معتبر بین المللی Scopus گردید.

لازم به ذکر است،  پیشتر این مجله نمایه EWOS پایگاه بین المللی Web of Science را اخذ کرده بود.

روابط عمومی کسب این افتخار را به جامعه علمی دانشگاه به ویژه دانشکده معدن؛ نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود تبریک می گوید.

80_2

12345