اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی (33) فعال شدن سامانه نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر

اطلاعیه دانشجویی (33) فعال شدن سامانه نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰- ۱۱:۵۵:۲۶فعال شدن سامانه نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر براي مقطع كارشناسي ورودي هاي سال 1400 و ماقبل

 

به اطلاع دانشجويان محترم شاهد وايثارگر دانشگاه صنعتي شاهرود مي رساند:

سامانه نقل وانتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر از روز چهارشنبه مورخ  1400/9/10 لغايت 1400/9/30  جهت ثبت درخواست دانشجويان شاهد و ايثارگر واجد شرايط متقاضي انتقال و ميهماني براي مقطع كارشناسي ورودي هاي سال 1400 و ماقبل فعال مي باشد، با توجه به اينكه امكان بررسي درخواست هاي خارج از سامانه وجود ندارد، دانشجويان متقاضي انتقال و يا ميهماني مي بايست با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور دانشجويان  portal.saorg.ir  نسبت به ثبت درخواست و دريافت كدرهگيري اقدام و نتيجه بررسي را در زمان مقرر ازطريق همان سايت مشاهده نمايند.

 

                                                                                       اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه صنعتی شاهرود

                                                                                                                                                                                                                                           

12345