اخبار و رویدادها: بيانيه معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي شاهرود به مناسبت روز دانشجو

بيانيه معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي شاهرود به مناسبت روز دانشجو
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰- ۱۲:۳۰:۱۷بيانيه-معاونت-فرهنگي-و-اجتماعي-دانشگاه-شاهرود-به-مناسبت-روز-دانشجو-(سال-1400(

12345