اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی (138): زمان ارزشيابي نيمسال اول و پيش ثبت نام نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400

اطلاعیه آموزشی (138): زمان ارزشيابي نيمسال اول و پيش ثبت نام نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400
دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰- ۰۸:۱۶:۵۳اطلاعیه--زمان-ارزشیابی--نیمسال-اول-1401--1400-و-پیش¬ثبت¬نام-نیمسال-دوم--1401-1400----(1)

12345