اخبار و رویدادها: برگزاري دومين جشنواره ملي طرح ها، پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي كاربردي كارفرما محور امير كبير

برگزاري دومين جشنواره ملي طرح ها، پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي كاربردي كارفرما محور امير كبير
سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰- ۱۱:۲۵:۱۸9

12345