اخبار و رويدادها: برگزيده شدن پايان نامه زهرا نوري آكندي در جشنواره ملي پايان نامه سال

برگزيده شدن پايان نامه زهرا نوري آكندي در جشنواره ملي پايان نامه سال
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰- ۰۸:۲۸:۱۰

برگزيده شدن پايان نامه زهرا نوري آكندي در جشنواره ملي پايان نامه سال

پايان نامه زهرا نوري آكندي، فارغ التحصيل مقطع دكتري رشته زراعت-اكولوژي گياهان زراعي دانشكده مهندسی كشاورزي دانشگاه صنعتي شاهرود در نوزدهمين جشنواره ملي پايان نامه سال در بخش ويژه شاخه محيط زيست با نظر هيئت داوران به عنوان اثر شايسته تقدير انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي  دانشگاه صنعتی شاهرود، پايان نامه زهرا نوري آكندي دانش آموخته مقطع دكتراي رشته اكولوژي گياهان زراعي دانشكده مهندسی كشاورزي این دانشگاه که مهر ماه سال 1399 با درجه عالي از پایان نامه خود دفاع نمود، در نوزذهمين جشنواره ملي پايان نامه سال در بخش ويژه شاخه محيط زيست با نظر هيئت داوران به عنوان اثر شايسته تقدير انتخاب شد.

"شناسايي و ارزيابي كارآيي برخي قارچ هاي اندوفيت و محلول پاشي برگي نانوذرات آهن بر گياه پالايي خرفه ( .L oleracea Portulaca) در مقادير مختلف كادميوم عنوان پايان نامه فوق مي باشد كه تحت راهنمايي دكتر حسن مكاريان و دكتر همت اله پيردشتي و با مشاوره دكتر محمدرضا عامريان و دكتر مهدي برادران فيروزآبادي و دكتر محمد علي تاجيك قنبري انجام شد.

لازم به ذکر است، جهاد دانشگاهي استان سمنان مرحله فينال و آيين تجليل از برگزيدگان نخستين دوره مسابقات ملي كتاب سه دقيقه اي و پنجمين دوره مسابقات ملي پايان نامه سه دقيقه اي را با حضور رييس جهاد دانشگاهي، مشاورز وزير ورزش و جوانان همراه با رقابت 6 فيناليست مسابقات ملي پايان نامه سه دقيقه اي برگزار نمود و زهرا نوري آكندي در مرحله فينال پنجمين دوره مسابقات ملي پايان نامه سه دقيقه اي، به عنوان نماينده استان سمنان در بين 6 فيناليست اين دوره از مسابقات مقام سوم را در بین بيش از 200 شركت كننده از استان هاي مختلف كشور كسب كرد.

 

 

 

 

 

12345