اخبار و رویدادها: برگزاري وبينار چگونه كارآفرين شوم؟

برگزاري وبينار چگونه كارآفرين شوم؟
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰- ۱۳:۱۸:۱۵

برگزاري وبينار چگونه كارآفرين شوم؟

برگزاري وبينار چگونه كارآفرين شوم؟ توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني

800_15

12345