اخبار و رويدادها: برگزاری وبینار آموزشی «پروتکل های آموزش مجازی در ریاضیات مدرسه» دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری وبینار آموزشی «پروتکل های آموزش مجازی در ریاضیات مدرسه» دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰- ۱۱:۲۳:۵۴

برگزاری وبینار آموزشی «پروتکل های آموزش مجازی در ریاضیات مدرسه» دانشگاه صنعتی شاهرود

به مناسبت دهه ریاضیات، وبینار آموزشی تحت عنوان «پروتکل های آموزش مجازی در ریاضیات مدرسه ای»  توسط دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود برای معلمین ریاضی دوره اول متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان در بسترفضای مجازی (Skyroom) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، همزمان با دهه ریاضیات، وبینار آموزشی «پروتکل های آموزش مجازی در ریاضیات مدرسه ای» توسط  دکتر محمد رضا ربیعی دانشیار گروه آمار دانشکده ریاضی و خدیجه پاسبان دانشجوی دکتری آموزش ریاضی برای گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی آموزش و پرورش استان لرستان با جامعه هدف دبیران ریاضی متوسطه اول، در روز سه شنبه ۱8 آبان ۱۴۰۰ از ساعت 18 الي 19:30 به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای وبینار، دکتر محمدرضا ربیعی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود با اشاره بر تاثیر ویروس کرونا بر آموزش و یادگیری بر موضوع اهمیت و لزوم تداوم آموزش مجازی تاکید نمود و در ادامه به ارائه مطالبی در زمینه کیفیت آموزش و مدیریت فرآیند یادگیری الکترونیک پرداخت. در بخش دوم وبینار خدیجه پاسبان به پروتکل های آموزش مجازی اشاره کرد و تاکید نمود که رعایت این پروتکل ها تاثیر مطلوبی بر تدریس و یادگیری در آموزش ریاضیات مدرسه ای خواهند داشت و بعنوان یک تجربه تحقیقاتی که در این زمینه در مدارس دوره متوسطه استان سمنان و گلستان انجام داده بودند گزارشی ارائه کرد و پیشنهادات کاربردی لازم را به دبیران ارائه داد.

این وبینار با هدف آشنایی دبیران ریاضی با چالش های آموزش الکترونیکی و شیوه مدیریت آن در جهت بهبود فرایند یاددهی-یادگیری برای دبیران ریاضی متوسطه اول استان لرستان برگزار شد.

فایل ارائه وبینار را می توانید از این قسمت دانلود کنید.

وبینار آموزشی «پروتکل های آموزش مجازی در ریاضیات مدرسه» دانشگاه صنعتی شاهرود

IMG-20211110-WA0006

 

12345