اخبار و رویدادها: برگزاری دومين همايش ملي پردازش سيگنال و تصوير در ژئوفيزيك كه در اسفند ماه سال 1400

برگزاری دومين همايش ملي پردازش سيگنال و تصوير در ژئوفيزيك كه در اسفند ماه سال 1400
شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰- ۰۹:۲۵:۱۱

برگزاری دومين همايش ملي پردازش سيگنال و تصوير در ژئوفيزيك كه در اسفند ماه سال 1400

دومين همايش ملي پردازش سيگنال و تصوير در ژئوفيزيك كه در اسفند ماه سال 1400 در دانشگاه صنعتي شاهرود برگزار خواهد شد.

800_14

12345