اخبار و رویدادها: اطلاعیه انتخاب پژوهشگران برتر (دانشجویی)

اطلاعیه انتخاب پژوهشگران برتر (دانشجویی)
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰- ۱۳:۲۰:۵۲اطلاعیه انتخاب پژوهشگران برتر (دانشجویی)

به اطلاع دانشجویان متقاضی جهت انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر میرساند:
شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی را مطالعه و در صورت داشتن شرایط اولیه (مواد ۴ الی ۶) فرم های مربوطه را تکمیل و به آدرس ایمیل ennazari@yahoo.com ارسال نمایند..

برای دریافت شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر و همچنین فرم های مربوطه به قسمت "تابلو اعلانات" سایت دانشکده مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است حداکثر مهلت برای تکمیل فرمها توسط متقاضیان و ارایه آنها به همراه مستندات (در صورت لزوم) تا تاریخ ۲۰ آبان ماه می باشد و به مدارک ارسال شده بعد از ۲۰ آبان ماه ترتیب اثر داده نخواهد شد

☎️شماره تماس:۳۲۳۹۰۰۲۴۰-۰۲۳ داخلی ۳۴۱۲(مهندس نظری)

12345