اخبار و رویدادها: جلسه معارفه دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک (دوشنبه 24 آبان 1400)

جلسه معارفه دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک (دوشنبه 24 آبان 1400)
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰- ۱۳:۰۳:۰۳

جلسه معارفه دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک (دوشنبه 24 آبان 1400)

جلسه معارفه دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک (دوشنبه 24 آبان 1400)

جلسه معارفه دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک در تاریخ دوشنبه 24 آبان 1400 از ساعت 10 و از طریق سامانه LMS برگزار خواهد شد.

حضور تمامی دانشجویان جدید مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (تمامی گرایشها) در این جلسه الزامی می باشد.

شایان ذکر است این جلسه به عنوان یک کلاس در لیست دروس دانشجویان اضافه خواهد شد.

12345