اخبار و رویدادها: برگزاري دوره آموزشي برندسازي شخصي توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني

برگزاري دوره آموزشي برندسازي شخصي توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰- ۱۲:۵۳:۱۹800_13

12345