اخبار و رویدادها: برگزاري وبينار تحليل اكوسيستم استارتاپي در ايران توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني

برگزاري وبينار تحليل اكوسيستم استارتاپي در ايران توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰- ۱۰:۱۸:۰۸800_10

12345