اخبار و رويدادها: گزارش تصویری همايش پدافند سايبري توسط مركز تخصصي آپا

گزارش تصویری همايش پدافند سايبري توسط مركز تخصصي آپا
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰- ۰۸:۲۵:۴۶دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰

12345