اخبار و رویدادها: برگزاري وبينار تحليل محيط كسب و كار در بخش كشاورزي توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني

برگزاري وبينار تحليل محيط كسب و كار در بخش كشاورزي توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰- ۱۳:۵۰:۲۵800_9

12345