اخبار و رویدادها: اطلاعیه درخصوص دانشجویان ورودي جدید مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

اطلاعیه درخصوص دانشجویان ورودي جدید مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰- ۰۸:۲۱:۲۳اطلاعیه درخصوص دانشجویان ورودي جدید مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

 دانشجویان ورودي جدید مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک برای کسب اطلاع از فرایند انتخاب واحد و نحوه تشکیل کلاس ها به توضیحات زیر توجه نمایند.

 

arshad

 

12345