اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(137): تاييد غيرحضوري "فرم مخصوص ميانگين تعداد واحد "و " فرم مدرك كارشناسي و معدل"

اطلاعیه آموزشی(137): تاييد غيرحضوري "فرم مخصوص ميانگين تعداد واحد "و " فرم مدرك كارشناسي و معدل"
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰- ۱۲:۳۹:۱۹1000_1

12345