اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (136): آموزش الكترونيكي در نيم­سال اول 1401-1400 با استفاده از سامانه مديريت يادگيري(اصلاحیه)

اطلاعیه آموزشی (136): آموزش الكترونيكي در نيم­سال اول 1401-1400 با استفاده از سامانه مديريت يادگيري(اصلاحیه)
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰- ۱۹:۵۸:۵۰اطلاعيه شماره 3 -آموزش الكترونيكي در نيم­سال اول 1401-1400 با استفاده از سامانه مديريت يادگيري (دانشجويان ورودي جديد)

12345