اخبار و رویدادها: اطلاعیه درخصوص دانشجویان ورودي جدید مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

اطلاعیه درخصوص دانشجویان ورودي جدید مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰- ۲۲:۴۷:۵۵

اطلاعیه درخصوص دانشجویان ورودي جدید مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

اطلاعیه درخصوص دانشجویان ورودي جدید مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

به نام خدا

ضمن عرض خیر مقدم خدمت دانشجویان جدید مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، توضیحات زیر درخصوص آغاز فرایند آموزشی در این ترم به اطلاع می رسد:


1- انتخاب واحد شما در ترم اول، توسط آموزش دانشکده انجام می شود.
2- برنامه هفتگی خود را می توانید از تاریخ 1400/07/17 با مراجعه به سیستم گلستان و از طریق گزارش 88 و 78 مشاهده نمایید.
3- کلاس ها بصورت غیرحضوري و در سامانه آموزش آنلاین  LMSاز تاریخ 1400/07/18 برگزار خواهد شد.
4- دروس در سامانه LMS از تاریخ 1400/07/17 قابل مشاهده می باشد.
5- آدرس کانال تلگرامی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک: T.me/Bachelor_Mech_Eng
6- آدرس سامانه آموزش آنلاین  LMS: Lms.shahroodut.ac.ir
7- آیدي تلگرام مسئول آموزش مقطع کارشناسی دانشکده (مهندس مهدي نیک زاد): @shahroodun_mech

8- اطلاعات ورود به سیستم گلستان: (نام کاربري: شماره دانشجویی، گذرواژه: کدملی)
9- اطلاعات ورود به سامانه آموزش آنلاین: (نام کاربري: شماره دانشجویی، گذرواژه: شماره موبایل ثبت شده در گلستان)

 

آموزش دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

12345