اخبار و رويدادها: برگزاري سومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين

برگزاري سومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين
چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰- ۱۱:۵۰:۳۸

برگزاري سومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين

اعلام برگزاري سومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين در همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت همزمان با هفته پژوهش وفناوري سال 1400

 

فرم_نحوه_نگارش_ايده_ها_سومين_رويداد

 

800_5

12345