اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(134):عدم محدوديت اخذ واحد دانشجويان مشروطي در نيمسال اول 1401-1400

اطلاعیه آموزشی(134):عدم محدوديت اخذ واحد دانشجويان مشروطي در نيمسال اول 1401-1400
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰- ۱۶:۴۷:۰۷12345