اخبار و رويدادها: پنجمين همايش مهندسي مخابرات ايران در دانشگاه صنعتي شاهرود

پنجمين همايش مهندسي مخابرات ايران در دانشگاه صنعتي شاهرود
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰- ۱۰:۲۷:۰۷

پنجمين همايش مهندسي مخابرات ايران در دانشگاه صنعتي شاهرود

پنجمين همايش مهندسي مخابرات ايران در تاريخ 24 و 25 شهريور ماه 1400 در دانشگاه صنعتي شاهرود برگزار خواهد شد.

8_1

12345