اخبار و رويدادها: برگزاري وبينار آموزشي پروژه محور پردازش تصوير با پايتون از تاريخ 20 شهريور 1400 تا 12 مهر1400

برگزاري وبينار آموزشي پروژه محور پردازش تصوير با پايتون از تاريخ 20 شهريور 1400 تا 12 مهر1400
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰- ۰۹:۴۴:۳۳8

12345