اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (131):" مهلت انتخاب واحد و برگزاري مجازي(غيرحضوري) نيمسال اول 1401-1400 "

اطلاعیه آموزشی (131):" مهلت انتخاب واحد و برگزاري مجازي(غيرحضوري) نيمسال اول 1401-1400 "
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰- ۱۳:۳۸:۴۰اطلاعیه-شماره-23-مهلت-انتخاب-واحد-و-برگزاری-مجازی(غیرحضوری)-نیمسال-اول-1401-1400

12345