اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (130): استفاده از سهمیه رتبه اول در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه آموزشی (130): استفاده از سهمیه رتبه اول در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰- ۲۳:۴۳:۴۴



استفاده از سهمیه رتبه اول در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد) قابل توجه دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعیه

استفاده از سهمیه رتبه اول در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد قابل توجه دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

 

12345