اخبار و رويدادها: گزارش تصویری آزمون عملی علوم ورزشی در استان سمنان- دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری آزمون عملی علوم ورزشی در استان سمنان- دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰- ۱۱:۴۳:۳۴12345