اخبار و رویدادها: گزارش تصویری تکریم و معارفه مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری تکریم و معارفه مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰- ۰۹:۱۲:۲۳12345