اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(125): مدرسه تابستانه دانشگاه صنعتي اميركبير در شهریور 1400

اطلاعیه آموزشی(125): مدرسه تابستانه دانشگاه صنعتي اميركبير در شهریور 1400
شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰- ۱۲:۲۰:۴۹مدرسه تابستانه دانشگاه صنعتي اميركبير در شهریور 1400 شروع به فعالیت نموده است، جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را ملاحظه بفرمائید.

 

مدرسه تابستانه دانشگاه صنعتي اميركبير

80

12345