اخبار و رویدادها: اطلاعیه روابط عمومی (39): تجديد مناقصه تامين مواد اوليه و طبخ و توزيع غذاي دانشجويي

اطلاعیه روابط عمومی (39): تجديد مناقصه تامين مواد اوليه و طبخ و توزيع غذاي دانشجويي
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰- ۰۸:۵۶:۵۵تجديد مناقصه تامين مواد اوليه و طبخ و توزيع غذاي دانشجويي دانشگاه صنعتي شاهرود