اخبار و رویدادها: گزارش تصویری آزمون هاي فني و حرفه اي، كارداني به كارشناسي و استخدامي وزارت علوم

گزارش تصویری آزمون هاي فني و حرفه اي، كارداني به كارشناسي و استخدامي وزارت علوم
جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰- ۰۹:۳۹:۳۶جمعه بیست و دوم مرداد 1400

12345