اخبار و رویدادها: اطلاعيه آموزشی(123): تمديد پذيرش بدون آزمون سال 1400

اطلاعيه آموزشی(123): تمديد پذيرش بدون آزمون سال 1400
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰- ۱۲:۴۹:۵۰"براساس اعلام دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد، تا تاريخ 17مردادماه 1400 تمديد مي شود.

"براساس اعلام دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد، تا تاريخ 17مردادماه 1400 تمديد مي شود.

شماره تلفن 09906306029 پاسخگو سوالات متقاضيان مي باشد."

 

اطلاعیه تمدید پذیرش بدون آزمون ارشد 1400

شیوه نامه اجرائی پذیرش

ظرفیت کارشناسی ارشد سال 1400

12345