اخبار و رويدادها: اطلاعیه روابط عمومی(38): اسناد مناقصه خريد مواد اوليه و طبخ و توزيع غذاي دانشجويي

اطلاعیه روابط عمومی(38): اسناد مناقصه خريد مواد اوليه و طبخ و توزيع غذاي دانشجويي
سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰- ۲۲:۵۹:۰۱