اخبار و رويدادها: فراخوان عضويت در مجمع انجمن‌هاي علمي دانشجويي

فراخوان عضويت در مجمع انجمن‌هاي علمي دانشجويي
سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰- ۱۱:۴۸:۳۶عضويت در مجمع انجمن‌هاي علمي دانشجويي از طريق لينك:
https://survey.porsline.ir/s/HjvJTW2/

 

800

12345