اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (122): اطلاعيه زمان دفاع پايان نامه و رساله دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در نيمسال دوم 1399

اطلاعیه آموزشی (122): اطلاعيه زمان دفاع پايان نامه و رساله دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در نيمسال دوم 1399
دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰- ۱۲:۲۱:۱۶-تمدید-زمان-دفاع-از-رساله-یا-پایان-نامه-در-نیمسال-دوم-سال-تحصیلی--400--99_1

12345