اخبار و رويدادها: وبینار آموزشی کارآفرینی و استارتاپ: نیازها و چشم اندازها

وبینار آموزشی کارآفرینی و استارتاپ: نیازها و چشم اندازها
سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰- ۱۲:۵۶:۵۸لینک شرکت در وبینار: https://lms.shahroodut.ac.ir/?m=464979278

 

800_2

12345