اخبار و رویدادها: اطلاعيه آموزشی (119): درخصوص دروس به حد نصاب نرسيده در ترم تابستان 1400

اطلاعيه آموزشی (119): درخصوص دروس به حد نصاب نرسيده در ترم تابستان 1400
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰- ۱۲:۴۶:۵۹اطلاعيه شماره 19 معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي درخصوص دروس به حد نصاب نرسيده در ترم تابستان 1400

اطلاعیه-شماره-19

12345