اخبار و رويدادها: وبینار معرفی رویکرد فرایندگرا در مدیریت کسب و کار سازمان

وبینار معرفی رویکرد فرایندگرا در مدیریت کسب و کار سازمان
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰- ۰۸:۴۶:۱۸

 وبینار معرفی رویکرد فرایندگرا در مدیریت کسب و کار سازمان

مدرس: دکتر مرتضی بذرافشان • عضو هیات علمی دانشگاه . بنیانگذار و معاون تولید در شرکت فراگرد هوش ويرا شرکت در این وبینار رایگان است ! تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۲۳ تیرماه ساعت ۱۸ الی ۲۰ : لینک ثبت نام: shahroodut.ac.ir/_idea

12345