اخبار و رويدادها: کارگاه مجازی آشنایی باطرح شهيد وزوايي

کارگاه مجازی آشنایی باطرح شهيد وزوايي
دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰- ۱۰:۰۴:۴۶

کارگاه مجازی آشنایی باطرح شهيد وزوايي

طرح حمايت از فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي ارایه دهندگان: دکتر رضا کی پور رییس بنیاد نخبگان استان سمنان میثم عوامی کارشناس بنیاد نخبگان استان سمنان

12345